Aanmelden
Wanneer? 


Er zijn handicapspecifieke ondersteuningsnoden en er is een gemotiveerd verslag of
verslag opgemaakt door CLB met vermelding van het juiste type.


Hoe?


De school voor gewoon onderwijs kiest in samenspraak met ouders en CLB welk

ondersteuningsteam de begeleiding zal opnemen. De aanmelding gebeurt rechtstreeks bij

het betreffende ondersteuningsteam, dat verbonden is aan een school voor buitengewoon

onderwijs. Dit gebeurt voor elke individuele leerling met handicapsspecifieke

ondersteuningsnoden, los van het ondersteuningsnetwerk en netoverstijgend.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de aanmelding via het zorgloket
van hun ONW

uit te voeren.


Aanmelden is mogelijk doorheen het schooljaar. Op twee teldata (1oktober en 1 februari) worden

de middelen berekend en toegekend.

Er dient voor deze leerlingen een Discimus registratie te gebeuren (bij aanmeldingen via Diplon

gebeurt dit automatisch). 


De ondersteuningen kunnen doorheen het schooljaar stopgezet of onhold gezet worden. 


Klik op de teams voor specifiekere informatie over de aanmelding: 
Type 4 
Type 6 Basisonderwijs 
Type 6 Secundair onderwijs 
Type 7 


Verwerking aanmelding


Nadat het ondersteuningteam de aanmelding heeft ontvangen, wordt er door de coördinatoren

een ondersteuner toegewezen om de ondersteuningvraag te behandelen.

Deze toewijzing hangt af van:

  • de ondersteuningsnoden en -vraag,
  • de regio,
  • de ruimte van de ondersteuner,
  • de continuïteit en  het ondersteuningsaanbod.

Bijkomend kunnen volgende zaken meespelen: 

  • de deelspecialisatie van ondersteuner
  • IAC-expertise