Advies en vorming 

Advies

Naast de ondersteuningen voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of een verslag bieden de ondersteuningsteams

type 4, type 6 en type 7 ook advies aan binnen hun handicapspecifiek domein.


Dit advies kan gaan over:

 • Hulpmiddelen, aanpassingen en tips voor leerkracht en zorgcoördinatoren binnen het zorgcontinuüm fase 0 en 1;
 • Het scherp stellen van zorgvragen en ondersteuningsnoden tijdens het doorlopen van een

         handelingsgericht diagnostisch-traject;

 • Vragen naar mogelijkheden van ondersteuning.


Concreet zorgen de ondersteuningsteams voor advies dat wordt gegeven vanuit:

 • een gesprek;
 • observaties rond handicapspecifieke thema's die aansluiten bij de types.


Dit advies is steeds: 

 • kortdurend;
 • team- en/of leerkrachtgericht.


Het advies wordt steeds gegeven, in samenspraak met het CLB, in functie van : 

 • leerlingen zonder gemotiveerd verslag waarbij een handelingsgericht diagnostisch-traject lopende is;
 • leerlingen met een gemotiveerd verslag waarbij er sprake is van een comorbide problematiek.

         Dit betekent dat er naast de ondersteuning die wordt geboden ook ondersteuning nodig is vanuit een ander type.


Vorming


De ondersteuningsteams type 4, type 6 en type 7 plannen ook inleef- en studiedagen voor leerkrachten ,

zorgcoördinatoren en CLB’s.


mogelijke thema’s voor vormingen zijn:

 • Kadervisie – Nieuwe werking;
 • Inhoudelijke vorming & Workshops;
 • Inleefactiviteiten;
 • Aangepaste en ondersteunende materialen;
 • Overleg;
 • Uitwisseling;
 • ...