Ontmoeting

Naast ondersteuning tot op de klasvloer, plannen de ondersteuningsteams type 4, type 6 en type 7

ook ontmoetingsmomenten voor leerlingen en ouders. 

Soms is het nodig dat kinderen met een beperking excpliciet vaardigheden aanleren en inoefenen die niet of onvoldoende aan bod komen in het gewoon onderwijs, zoals sociale vaardigheden, fietstraining voor kinderen met een visuele beperking... Daarnaast is het voor kinderen hun ontwikkeling ook belangrijk om lotgenoten te ontmoeten.